top of page

Thursday, August 8th

Rizq Naherta © _meena____________ _ Mina Yee_edited.jpg

© Mina Yee

EXPO/PERFORMANCE
Rizq Naherta - Project ITC: In the Margins to Recirculate Queerness

Wed 7 - Sun 11 Aug
14h-18h
@ Victor

Voluntary contribution

Rizq Naherta reclaimt de Southeast Asian bootleg shop en transformeert die op de Sint-Paulusplaats tot een platform voor de herverdeling van queer kennisproductie. Hun installatie fungeert als een winkel die (voornamelijk Zuidoost-Aziatische) queer bootleg-films redistribueert én als een fysiek archief. Je kan een film inwisselen tegen fysiek geld of tegen een queer verhaal dat verband houdt met de geselecteerde film, of je kan gewoon grasduinen in deze unieke verzameling of gesprekken voeren over film. Zo onstaat een plek die wij als queer festival zeer waarderen: een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en die uitnodigt tot verbinding. 

---------------------------------------------------

Rizq Naherta reclaims the Southeast Asian bootleg shop and transforms it on Sint-Paulusplein into a platform for the redistribution of queer knowledge production. Their installation functions as a store that redistributes (mainly Southeast Asian) queer bootleg films as well as a physical archive. You can exchange a film for physical cash or for a queer story related to the selected film, or you can simply browse this unique collection or have conversations about film. This creates a place that we as a queer festival value highly: a place where people can meet and that invites connection. 

EXPO 
Hunter Claes, Lize Maekelberg en Vural Saglam 

Sat 3 - Sun 4
Thurs 8 - Sun 11 Aug 
14h-18h
@ Dingen Die Niet Verkopen

Voluntary contribution

Hunter Claes, Lize Maekelberg en Vural Saglam kon je al tegenkomen bij eerdere edities van AQAF, in ons residentieprogramma voor jonge makers. Nu zetten we dat verhaal verder, met een erg diverse groepstentoonstelling. 
Benieuwd naar de jonge queer kunstenaars van dit jaar? Kom naar A Night Called Quest op 30 en 31 augustus. 

-----------------------------------

You could already meet Hunter Claes, Lize Maekelberg and Vural Saglam at previous editions of AQAF, in our residency program for young creators. Now we are continuing that story, with a very diverse group exhibition. 
Curious about this year's young queer artists? Come to A Night Called Quest on August 30 and 31. 

©Hunter_Claes 9.jpg

© Hunter Claes

Laura Boser - © Annika Hammer.jpg

© Annika Hammer

WORKSHOP
Laura Boser - Re:thinking the Body

Thurs 8 aug
20h (120 min)
@ MAS - expo Vracht


Voluntary contribution, reservation recommended 

Deze bewegingsworkshop is geïnspireerd op ongewervelde dieren die in de zee leven (in het bijzonder kwallen, amoeben en octopussen) en op Sara Ahmeds Queer Phenomenology. Daarin onderzoekt Ahmed hoe individuen ruimte navigeren, waarbij ze de doorleefde ervaringen van queer lichamen onder de loep neemt. Hoe kunnen we komen tot een (innerlijk) beeld van het menselijk lichaam dat anders is dan een wezen dat voornamelijk wordt beheerst door het hoofd? Laura maakt gebruik van somatische improvisatie, partnerwerk, luisteroefeningen en de activatie van onze tastzin om de hiërarchie van onze lichaamsdelen in vraag te stellen en te onderzoeken hoe het is om te bewegen in de ruimte op een andere manier dan we gewend zijn. Alle lichamen, genders en ervaringsniveaus welkom.

------------------------------------------------------

This movement workshop draws inspiration from both marine invertebrates (specifically jellyfish, amoebas and octopuses) and Sara Ahmed's Queer Phenomenology. In this book, Ahmed explores how individuals navigate space, examining the lived experiences of queer bodies. How can we arrive at an (inner) image of the human body that is different from a being primarily governed by the head? Laura uses somatic improvisation, partner work, listening practices and the activation of our sense of touch to question the hierarchy of our body parts and explore what it is like to move in space in a different way than we are used to. All bodies, genders and levels of experience welcome.

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page