top of page

Zaterdag 10 augustus / Saturday, August 10th

Rizq Naherta © _meena____________ _ Mina Yee_edited.jpg

© Mina Yee

EXPO/PERFORMANCE
Rizq Naherta - Project ITC: In the Margins to Recirculate Queerness

Wed 7, Thu 8, Fri 9, Sat 10, Sun 11 Aug
Continuous between 14h-18h
@ Victor

Voluntary contribution

Rizq Naherta reclaimt de Southeast Asian bootleg shop en transformeert die op de Sint-Paulusplaats tot een platform voor de herverdeling van queer kennisproductie. Hun installatie fungeert als een winkel die (voornamelijk Zuidoost-Aziatische) queer bootleg-films redistribueert én als een fysiek archief. Je kan een film inwisselen tegen fysiek geld of tegen een queer verhaal dat verband houdt met de geselecteerde film, of je kan gewoon grasduinen in deze unieke verzameling of gesprekken voeren over film. Zo onstaat een plek die wij als queer festival zeer waarderen: een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en die uitnodigt tot verbinding. 

------------------------------------------------

Rizq Naherta reclaims the Southeast Asian bootleg shop and transforms it on Sint-Paulusplein into a platform for the redistribution of queer knowledge production. Their installation functions as a store that redistributes (mainly Southeast Asian) queer bootleg films as well as a physical archive. You can exchange a film for physical cash or for a queer story related to the selected film, or you can simply browse this unique collection or have conversations about film. This creates a place that we as a queer festival value highly: a place where people can meet and that invites connection. 

EXPO 
Hunter Claes, Lize Maekelberg en Vural Saglam 

Sat 3 - Sun 4
Thurs 8 - Sun 11 Aug 
14h-18h
@ Dingen Die Niet Verkopen

Voluntary contribution

Hunter Claes, Lize Maekelberg en Vural Saglam kon je al tegenkomen bij eerdere edities van AQAF, in ons residentieprogramma voor jonge makers. Nu zetten we dat verhaal verder, met een erg diverse groepstentoonstelling. 
Benieuwd naar de jonge queer kunstenaars van dit jaar? Kom naar A Night Called Quest op 30 en 31 augustus.

-----------------------------------------------------

You could already meet Hunter Claes, Lize Maekelberg and Vural Saglam at previous editions of AQAF, in our residency program for young creators. Now we are continuing that story, with a very diverse group exhibition. 
Curious about this year's young queer artists? Come to A Night Called Quest on August 30 and 31.

 

©Hunter_Claes 9.jpg

© Hunter Claes

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page